hiệp hội IMA

/Tag: hiệp hội IMA
z2841229957382_2a228ac1f90076a311e101d5f323b9d6
z2841327214597_52cd553789f0f32b7ca9febb7f0fb0e2
z2829052849596_f4a8cdf4fb1270d6c3227a24884e51ed
z2841496650843_c4939f55032e10225fbad26385cee418
Chieu sinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA
z2877989429903_6fbf20b0ca1679a39539a43ffd511fef
z2828347032177_23c5259e4157f4fdbe3a7731a938096c
CHUAN MUC BCTC QUOC TE IFRS

Hiệp hội IMA và Smart Train trao tặng sinh viên xuất sắc những suất học bổng toàn phần [Số lượng có hạn]

2021-06-15T10:33:26+07:00
Thấu hiểu rằng khó […]

Hiệp hội IMA và Smart Train trao tặng sinh viên xuất sắc những suất học bổng toàn phần [Số lượng có hạn] 2021-06-15T10:33:26+07:00

Thông Báo Mở Rộng Thời Gian Thi Chứng Chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA (Certified Management Accountant) kỳ tháng 05-06/2021

2021-02-03T14:43:25+07:00

Hiệp hội Kế toán Quản trị […]

Thông Báo Mở Rộng Thời Gian Thi Chứng Chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA (Certified Management Accountant) kỳ tháng 05-06/2021 2021-02-03T14:43:25+07:00

Nâng cao năng lực quản trị với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [KG: 31/10/2021]

2021-10-23T10:18:47+07:00

Nâng cao năng lực quản trị với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [KG: 31/10/2021] 2021-10-23T10:18:47+07:00

Buổi giao lưu đầy thú vị cùng Ông Jeffrey C. Thomson – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc toàn cầu IMA

2020-03-20T14:03:32+07:00

Tối ngày 13/4 tại văn phòng […]

Buổi giao lưu đầy thú vị cùng Ông Jeffrey C. Thomson – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc toàn cầu IMA 2020-03-20T14:03:32+07:00