khóa học IFRS

/Tag: khóa học IFRS
Uu dai T6_website
ce1427154d038e5dd712
cf787731025fc101984e
2f794433bcb07cee25a1
e3fc29c8ec882fd67699
3f3b6760bd357e6b2724 (1)
8632a6092e43ed1db452
8f064ebc3595f6cbaf84
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
37ab7c64cda00dfe54b1

Đón đầu cơ hội Việt Nam áp dụng IFRS với 3 khóa học từ cơ bản đến nâng cao [KG từ: 4/7/2022]

2022-06-17T10:29:37+07:00

Khoá học IFRS: Thông […]

Đón đầu cơ hội Việt Nam áp dụng IFRS với 3 khóa học từ cơ bản đến nâng cao [KG từ: 4/7/2022] 2022-06-17T10:29:37+07:00

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

2022-05-11T10:47:25+07:00

Hiện nay có đến 166 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu hoặc cấp phép áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS), tại Việt Nam

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 2022-05-11T10:47:25+07:00