khóa học thuế

/Tag: khóa học thuế

Ban hành Nghị định 20 sửa đổi trong ngày 20-4, doanh nghiệp được hoàn trả gần 5.000 tỉ

2020-04-21T14:13:30+07:00

Thủ tướng Chính phủ […]

Ban hành Nghị định 20 sửa đổi trong ngày 20-4, doanh nghiệp được hoàn trả gần 5.000 tỉ 2020-04-21T14:13:30+07:00

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần”

2020-06-11T13:59:52+07:00

Thuế Nhà Thầu nước ngoài là loại thuế phức tạp, đan xen nhiều loại thuế hiện hành và lồng ghép nhiều khái niệm thuế quốc tế

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần” 2020-06-11T13:59:52+07:00