VAA

/Tag: VAA
Phân tích cấu trúc chi phí và thông tin ra quyết định_Banner Website
z5635864870758_312453d4c3f5a4f545846fd522898f01
z5656084053680_c9762db4368c56ba23d6941a4c454878
z5635846687524_880989af2322a6cbc77d7695baa92c05
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5575647341201_9004c475f172ef2ba8f8e3e075b3be17
ISCAccountify – Nền tảng học khóa ngắn hạn trực tuyến quốc tế_website copy
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Đại hội lần thứ 23 Liên đoàn Kế toán các nước ASEAN (AFA): VAA tiếp nhận vai trò Chủ tịch AFA, TGĐ Smart Train tham dự đại hội

2023-12-28T18:22:41+07:00
Đại hội lần thứ 23 Liên đoàn Kế toán các nước ASEAN (AFA): VAA tiếp nhận vai trò Chủ tịch AFA, TGĐ Smart Train tham dự đại hội 2023-12-28T18:22:41+07:00

HAA, Smart Train & VACPA tổ chức thành công hội thảo Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Kế Toán, Kiểm Toán Trong Bối Cảnh Mới

2023-12-01T14:16:06+07:00
HAA, Smart Train & VACPA tổ chức thành công hội thảo Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Kế Toán, Kiểm Toán Trong Bối Cảnh Mới 2023-12-01T14:16:06+07:00

Cập nhật kiến thức trực tuyến “Tái cấu trúc và Định giá DN” [Smart Train & VICA, VAA -14/8/2021]

2021-08-16T13:39:56+07:00
Cập nhật kiến thức trực tuyến “Tái cấu trúc và Định giá DN” [Smart Train & VICA, VAA -14/8/2021] 2021-08-16T13:39:56+07:00

Giao lưu trực tuyến “Thảo luận các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất” [Ngày 13/06/2021]

2021-06-10T15:53:23+07:00
Giao lưu trực tuyến “Thảo luận các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất” [Ngày 13/06/2021] 2021-06-10T15:53:23+07:00

Smart Train hỗ trợ VAA, MIA và MATRADE tổ chức thành công hội thảo “Áp Dụng IFRS – Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tại Malaysia Và Việt Nam”

2020-12-02T09:31:25+07:00
Smart Train hỗ trợ VAA, MIA và MATRADE tổ chức thành công hội thảo “Áp Dụng IFRS – Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tại Malaysia Và Việt Nam” 2020-12-02T09:31:25+07:00