VACPA tiếp và làm việc với Giám đốc cấp cao IMA tại khu vực Đông Nam Á, Úc & New Zealand

//VACPA tiếp và làm việc với Giám đốc cấp cao IMA tại khu vực Đông Nam Á, Úc & New Zealand
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

VACPA tiếp và làm việc với Giám đốc cấp cao IMA tại khu vực Đông Nam Á, Úc & New Zealand

Ngày 26/9/2022 tại Văn phòng VACPA Hà Nội, Bà Trần Thị Thúy Ngọc – Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại và Truyền thông VACPA đã tiếp và làm việc với TS. Josh Heniro – Giám đốc cấp cao Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA) khu vực Đông Nam Á, Úc & New Zealand, Ông Ryan Ang và Ông Gin Toh – Giám đốc quan hệ đối tác khu vực Đông Nam Á, Úc & New Zealand để trao đổi kế hoạch thúc đẩy quan hệ hợp tác và đánh giá lại quá trình thực hiện Biên bản ghi nhớ năm 2016 giữa VACPA và IMA.

IMA là Hiệp hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ thành lập từ năm 1919, chuyên cung cấp và đào tạo chứng chỉ CMA (Chứng chỉ Kế toán quản trị) và các chứng chỉ nghề nghiệp uy tín khác. Hiện IMA đã có hơn 140.000 Hội viên được công nhận tại hơn 150 quốc gia. Năm 2016, VACPA và IMA đã ký Biên bản hợp tác nhằm đem lại lợi ích cho Hội viên hai bên.

Buổi làm việc đã trao đổi về kế hoạch hoạt động và đánh giá lại quá trình hợp tác giữa hai Hội trong 6 năm qua. Nội dung hợp tác giữa VACPA và IMA chủ yếu tập trung vào các hoạt động hợp tác như chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong nước và quốc tế, đào tạo và phát triển hội viên, tư vấn chuyên môn, tuyên truyền quảng bá nghề nghiệp…

Hai bên hoàn toàn nhất trí về việc cần xây dựng kế hoạch hành động ngắn hạn hàng năm, chủ yếu tập trung và cụ thể hơn vào các nội dung như trên. IMA sẽ hỗ trợ, tham gia ý kiến trực tiếp hoặc cử chuyên gia đào tạo về từng lĩnh vực chuyên môn như cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên, kế toán viên và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu, các thông lệ tốt nhất về các vấn đề chuyên môn liên quan tới nghề nghiệp trong nước và quốc tế…

Với vai trò là cầu nối giữa Hội viên, doanh nghiệp kiểm toán của Việt Nam với các đối tác nước ngoài, VACPA luôn mở rộng mối quan hệ và kết nối để các Hội viên VACPA có nhiều cơ hội trang bị các chứng chỉ nghề nghiệp uy tín trên thế giới, tiến tới việc thừa nhận giữa kiểm toán viên Việt Nam và các nước trong khu vực.

Nguồn: VACPA

2022-10-03T10:58:19+07:00