kế toán quản trị

/Tag: kế toán quản trị
z3629562976395_ea37f3c03d398e5d3b02ad7266746ad0
z3632310870215_d8ad2bb011a34b6f8c4ebccde2e3e6a6
z3617194425212_bb35cd7dffcc61a406b5f8938eb341c4
z3637510300401_a2db2d837730b5f32a2077eb185b2d4a
z3610432806538_e11fbba322974635ab395f2beef95e39
z3575643892133_208c0541b1e8188e8614f13d9e064b4f
z3627534312531_43f2c826a15c4c348181ce09956a376c
z3612076589758_891ee55afbc896729857fc89e4109353
z3580476519945_d33d356ea24ff3610b847a2b12eb8079 (1)
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3580435178743_78f826454d2a78210ebf2e8ef6a80c7b
37ab7c64cda00dfe54b1

2022 – Năm của Kế toán Quản trị: Bản dịch từ bài viết “2022 Will Be The Year Of The Management Accountant” trên tạp chí Forbes của Jeff Thomson

2022-02-16T12:21:21+07:00

2022 – Năm của Kế toán Quản trị: Bản dịch từ bài viết “2022 Will Be The Year Of The Management Accountant” trên tạp chí Forbes của Jeff Thomson 2022-02-16T12:21:21+07:00

Hơn 350 khách tham dự hiểu hơn về định hướng nghề nghiệp Kế toán Quản trị trong thời đại số thông qua tọa đàm của Smart Train và Hiệp hội IMA tổ chức

2021-11-12T18:19:30+07:00
Hơn 350 khách tham dự hiểu hơn về định hướng nghề nghiệp Kế toán Quản trị trong thời đại số thông qua tọa đàm của Smart Train và Hiệp hội IMA tổ chức 2021-11-12T18:19:30+07:00

Ôn tập trực tuyến miễn phí môn “ACCA – Management Accounting” [18h30 -21h00 ngày 18, 20, 25 & 27/1/2022]

2022-01-28T08:54:52+07:00

Ôn tập trực tuyến miễn phí môn “ACCA – Management Accounting” [18h30 -21h00 ngày 18, 20, 25 & 27/1/2022] 2022-01-28T08:54:52+07:00

Khóa học “Kế toán quản trị ứng dụng” [Học trực tuyến, Khai giảng: 07/10/2022]

2022-07-19T16:17:11+07:00

Khóa học “Kế toán quản trị ứng dụng” [Học trực tuyến, Khai giảng: 07/10/2022] 2022-07-19T16:17:11+07:00

Làm Thế Nào Để Người Làm Kế Toán Quản Trị Bảo Vệ Doanh Nghiệp Trong Và Sau COVID-19

2021-11-22T14:20:52+07:00

Người làm kế toán quản trị […]

Làm Thế Nào Để Người Làm Kế Toán Quản Trị Bảo Vệ Doanh Nghiệp Trong Và Sau COVID-19 2021-11-22T14:20:52+07:00

Học trực tuyến tại nhà “ACCA MA – Management Accounting (Kế toán Quản trị)” [KG: 28/07/2021]

2021-07-13T12:23:11+07:00

Học trực tuyến tại nhà “ACCA MA – Management Accounting (Kế toán Quản trị)” [KG: 28/07/2021] 2021-07-13T12:23:11+07:00