CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ

//CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ
ACCA-Exam-Tips (2)
Smart Train kí kết với ISCA
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
z5480092163869_370ae57ae5cd4b4c0a38972df062d3fc
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ

CFA Level III – Các Thay Đổi Quan Trọng Trong Kỳ Thi Áp Dụng Từ Tháng 02/2023

Smart Train – Đối tác đào tạo CFA được cấp quyền chính thức (CFA Approved Prep Provider) từ Viện CFA Hoa Kỳ xin giới thiệu những lưu ý và thay đổi quan trọng trong kỳ thi CFA Level III như thông tin bên dưới:

I. CẤU TRÚC BÀI THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI

Theo cập nhật mới nhất có hiệu lực từ Tháng 2/2023: Bộ câu hỏi trắc nghiệm (Item sets) và Phần thi tự luận (Constructed response/ Essay sets) sẽ được trộn lẫn trong hai phần thi (sessions). Do đó, mỗi phần thi sẽ có 6 Item sets và 5 Essay sets hoặc 5 Item sets và 6 Essay sets. Trong khi trước đó, toàn bộ Phần thi một là Item sets và toàn bộ Phần thi hai là Essay sets. Như vậy, cấu trúc tổng quát của bài thi CFA Level III vẫn không đổi, bao gồm 11 câu Item sets và 11 câu Essay sets với 12 điểm cho mỗi chủ đề.

 • Sự thay đổi này bắt nguồn từ mong muốn cải thiện khả năng hoàn thành bài thi của các thí sinh vì họ thường xuyên không thể hoàn thành Essay sets đúng giờ trong khi luôn dư thời gian khi làm phần thi Item sets.

CẤU TRÚC: Phần Item sets của bài thi Level III sẽ bao gồm trắc nghiệm và phần Essay sets gồm những câu tự luận.

Đáp án của thí sinh đều phải dựa theo tình huống đầu bài. Do đó, các đáp án trong phần trắc nghiệm của Item sets cũng sẽ là cơ sở cho những câu trả lời theo sau, tương tự như Bài thi CFA Level I. 

Các chủ đề trong chương trình giảng dạy của The CFA® Program cho Level III sẽ được đưa vào bài thi một cách ngẫu nhiên. Tất cả các chủ đề sẽ có thể xuất hiện ở một trong hai phần thi (sessions). Trong bài thi, mỗi tình huống sẽ tương ứng với một chủ đề. Tiêu đề và tổng điểm cho chủ đề đó sẽ được đề cập ở phần đầu. Ví dụ:

TOPIC: ECONOMICS

TOTAL POINT VALUE OF THIS QUESTION SET IS 12 POINTS

Vì Quản lý danh mục đầu tư chiếm 35% -40% bài kiểm tra, nên chi tiết thêm về chủ đề này được cung cấp bên dưới:

 • Tiêu đề sẽ biểu thị rõ các chủ đề phụ riêng biệt:
  • Quản lý danh mục đầu tư – Tài chính hành vi (Portfolio Management – Behavioral Finance)
  • Quản lý danh mục đầu tư – Khách hàng cá nhân (Portfolio Management – Private Wealth)
  • Quản lý danh mục đầu tư – Khách hàng tổ chức (Portfolio Management – Institutional)
  • Quản lý danh mục đầu tư – Phân bổ tài sản (Portfolio Management – Asset Allocation)
  • Quản lý danh mục đầu tư – Giao dịch tài sản (Portfolio Management – Trading)
  • Quản lý danh mục đầu tư – Đánh giá hiệu quả đầu tư (Portfolio Management – Performance Evaluation)
 • Đối với báo cáo kết quả, các chủ đề được nhóm thành hai nhóm chủ đề phụ:
  • PM – Tài chính hành vi; Khách hàng cá nhân; và Khách hàng tổ chức (Behavioral Finance; Private Wealth; and Institutional) (15%-25%)
  • PM – Phân bổ tài sản; Giao dịch; Đánh giá hiệu suất (Asset Allocation; Trading; Performance Evaluation) (10%-20%)

THỜI LƯỢNG: Bài kiểm tra CFA Level III sẽ kéo dài 4 giờ 24 phút, được chia thành hai phần bằng nhau với thời lượng 2 giờ 12 phút cho mỗi session, cùng khoảng nghỉ tự do giữa các lần.

Trong quá trình làm bài thi, thí sinh có thể cần sự trợ giúp của giám thị. Khi đó, giám thị sẽ đến khu vực làm bài nhanh nhất có thể để giúp đỡ. Nếu có thể, chúng tôi khuyến khích thí sinh tiếp tục làm bài thi của mình cho đến khi nhận được sự hỗ trợ. Những người biên soạn bài thi của chúng tôi đã thiết kế bài kiểm tra  sao cho thí sinh vẫn có đủ thời gian trả lời tất cả các câu hỏi khi có những gián đoạn nhỏ.

II. ĐỊNH DẠNG CÂU HỎI TRONG BÀI THI CFA LEVEL III

1. Câu hỏi trong Constructed response/ Essay sets

Các câu hỏi trong Essay sets ở Session 1 sẽ xoay quanh tình huống đề bài với các thông tin dẫn đến ba hướng trả lời khác nhau là: tự luận, phép tính và trắc nghiệm.

 • Tự luận:
  • Trong nội dung câu hỏi, các từ mệnh lệnh sẽ được sử dụng và sẽ được in đậm.
  • Câu trả lời sẽ phải viết vào khung có sẵn.
  • Nếu có nhiều hơn một yêu cầu, (ví dụ: Explain, with two reasons…”), thì bạn nên lưu ý: “Trả lời mỗi câu hỏi trong một đoạn riêng biệt”. Các chấm đầu dòng cũng được chấp nhận. Lưu ý, khi được yêu cầu trả lời nhiều hơn một câu hỏi, các câu trả lời sẽ được đánh giá theo số lượng được yêu cầu và theo thứ tự mà ứng viên trình bày. Bất cứ điều gì nhiều hơn số yêu cầu sẽ không được đánh giá.
 • Một phép tính có thể xuất hiện dưới dạng một bài luận hoặc bảng số liệu:
  • Câu trả lời cho bài luận được viết vào khung có thể là số hoặc chữ. Lưu ý rằng một giá trị số chính xác trong khung trả lời sẽ nhận được trọn bộ điểm – không bắt buộc phải có công thức và giải thích. Nếu thí sinh chọn làm như vậy, họ có thể mô tả các bước được sử dụng trong phép tính hoặc hiển thị các giá trị kết quả bằng cách sử dụng chức năng soạn thảo toán học hoặc nhập các biến trong một phương trình.
  • Câu trả lời cho bảng số liệu được viết vào khung chỉ được phép là số, dấu phẩy và dấu thập phân. Không có chỗ để hiển thị công thức. Một số câu hỏi có thể chứa một ghi chú với hướng dẫn cụ thể về cách định dạng câu trả lời, chẳng hạn như: “Provide your answer as a percentage, rounded to one decimal place. 10.8 %”
 • Câu hỏi trắc nghiệm đôi khi được sử dụng trong Essay sets của bài thi và có thể có nhiều hơn hoặc ít hơn 3 lựa chọn trả lời.
Bắt đầu của những tình huống trong Essay sets luôn là câu khẳng định về chủ đề và tổng điểm cho tình huống đó. Ví dụ:

TOPIC: ECONOMICS
TOTAL POINT VALUE OF THIS QUESTION SET IS 12 POINTS

Các Essay sets sẽ có thể có đa dạng số lượng câu hỏi, nhưng mỗi kiểu đều sẽ mang lại số điểm tương ứng cho câu hỏi đó. Tuy nhiên, điểm cho từng loại câu hỏi sẽ không được công bố.

Một vài thông tin quan trọng cho Essay sets

Như đã đề cập ở trên, các câu hỏi Tự luận có thể sẽ có nhiều hơn một yêu cầu. Do đó, việc hiểu rõ số câu trả lời cần thiết là một điều quan trọng. 

 • Ví dụ 1:

Determine which bond best meets the advisor’s objective.

(Bond X, Bond Y, Bond Z)

Justify your response.

Với câu hỏi này, thí sinh sẽ phải có hai câu trả lời trong khung trả lời là tên của trái phiếu đáp ứng tốt nhất mục tiêu và lý do tại sao nó đáp ứng mục tiêu.

 • Ví dụ 2:

Determine, based on the client’s IPS, the most appropriate index to use as a benchmark.

(Index 1, Index 2, Index 3)

Explain why the other two indices are less appropriate.

Note: Each explanation should be in a separate paragraph.

Với câu hỏi này, thí sinh phải có hai câu trả lời trong khung trả lời là tên của chỉ mục phù hợp và lý do tại sao hai chỉ mục không được chọn ít phù hợp hơn.

 • Ví dụ 3: 

Discuss one weakness in the risk management process for each of the following:

1. Company A

2. Company B

Note: Each discussion should be in a separate paragraph.

Với câu hỏi này, thí sinh phải có hai câu trả lời trong khung trả lời là một phần phân tích về điểm yếu của Công ty A và một phần phân tích riêng về điểm yếu của Công ty B.

2. Câu hỏi trong Item sets

Phần thi Session 2 của bài thi CFA Level III bao gồm 44 câu trắc nghiệm với 3 điểm mỗi câu. Trong đó, cứ mỗi một tình huống sẽ có 4 câu hỏi trắc nghiệm liên quan.

Bắt đầu của những tình huống trong Item sets luôn là câu khẳng định về chủ đề và tổng điểm cho tình huống này. Ví dụ:

TOPIC: ECONOMICS
TOTAL POINT VALUE OF THIS QUESTION SET IS 12 POINTS

 Mỗi tình huống sẽ có 4 câu trắc nghiệm đi kèm ứng với 3 điểm mỗi câu.

III. BÍ QUYẾT HOÀN THÀNH BÀI THI CFA LEVEL III

 • Đề thi sẽ tham khảo từ Phân tích báo cáo tài chính (Financial Statement Analysis) được xây dựng dựa trên Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standards IFRS) trừ khi có quy định khác. Khi một câu hỏi dựa trên US GAAP, nó sẽ được nêu rõ trong câu hỏi.
 • Hãy sử dụng máy tính của bạn một cách cẩn trọng và đảm bảo rằng bạn biết cách sử dụng các tính năng cần thiết của máy tính để giải quyết các báo cáo kết quả học tập (Learning outcome statements – LOS).
 • Trả lời tất cả các câu hỏi. Không có hình phạt cho câu trả lời sai.
 • Ăn mặc thoải mái, buổi thi không có quy định về trang phục.
 • Hãy thử tham gia một kỳ thi thử để thực hành trả lời các câu hỏi, sẽ tốt hơn nữa nếu trải nghiệm này được thiết kế dựa trên ngày thi thực tế.
 • Tìm hiểu xem phần cứng/phần mềm tại các trung tâm tổ chức thi có thể ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm trong ngày thi của bạn.

Trên đây là một số lưu ý và cập nhật thay đổi mà có thể bạn cần biết về kỳ thi CFA Level III được Smart Train tổng hợp, dịch và biên soạn từ Viện CFA Hoa Kỳ. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ nhận được những lưu ý cần thiết để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

2022-12-29T14:20:26+07:00