thi CFA

/Tag: thi CFA
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Giao lưu và giải đáp thắc mắc về CFA: lộ trình học và thi CFA hiệu quả [19h00, 13/10/2022]

2022-10-14T16:40:47+07:00
Giao lưu và giải đáp thắc mắc về CFA: lộ trình học và thi CFA hiệu quả [19h00, 13/10/2022] 2022-10-14T16:40:47+07:00

CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ

2022-12-29T14:20:26+07:00
CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ 2022-12-29T14:20:26+07:00