thi CFA

/Tag: thi CFA
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
z4737110929617_5a297080af004358e33183c7fe30110e
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4736890550927_643f1b394f9b3bd7ccbf53e45b62f964
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4737027709992_156d451c9d3d82dfddd54819701260f8
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1

Giao lưu và giải đáp thắc mắc về CFA: lộ trình học và thi CFA hiệu quả [19h00, 13/10/2022]

2022-10-14T16:40:47+07:00
Giao lưu và giải đáp thắc mắc về CFA: lộ trình học và thi CFA hiệu quả [19h00, 13/10/2022] 2022-10-14T16:40:47+07:00

CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ

2022-12-29T14:20:26+07:00
CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ 2022-12-29T14:20:26+07:00

Thi CFA 2023-2024 – Cập nhật thời hạn đăng ký thi và những thông báo mới nhất từ Viện CFA Hoa Kỳ

2023-07-14T18:17:38+07:00
Thi CFA 2023-2024 – Cập nhật thời hạn đăng ký thi và những thông báo mới nhất từ Viện CFA Hoa Kỳ 2023-07-14T18:17:38+07:00