chứng chỉ CFA

/Tag: chứng chỉ CFA
home
hocthucfa home
KG chuong trinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA_website banner copy
accat3_home
109e8b783dc1e69fbfd0
bd39ca36c8b413ea4aa5
ifrs home th2
homeAIA
37ab7c64cda00dfe54b1

CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ

2022-12-29T14:20:26+07:00
CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ 2022-12-29T14:20:26+07:00

Học CFA tại Tổ chức đào tạo được ủy quyền chính thức của Viện CFA Hoa Kỳ [KG: 20/2/2023]

2023-02-02T11:49:55+07:00
Học CFA tại Tổ chức đào tạo được ủy quyền chính thức của Viện CFA Hoa Kỳ [KG: 20/2/2023] 2023-02-02T11:49:55+07:00

Cập nhật CFA – Những điều mới về chương trình giảng dạy đối với kỳ thi chứng chỉ CFA

2022-12-28T16:58:44+07:00
Cập nhật CFA – Những điều mới về chương trình giảng dạy đối với kỳ thi chứng chỉ CFA 2022-12-28T16:58:44+07:00

Trải nghiệm khóa học “Hợp đồng phái sinh – Derivative contracts” với CFA Charterholder [18h30-20h30 Thứ Ba, 5/7/2022]

2022-07-06T15:11:09+07:00
Trải nghiệm khóa học “Hợp đồng phái sinh – Derivative contracts” với CFA Charterholder [18h30-20h30 Thứ Ba, 5/7/2022] 2022-07-06T15:11:09+07:00

Hội thảo trực tuyến: “Nghề Phân tích Tài chính: Xu hướng và Triển vọng tại Việt Nam” [Smart Train, UEL, VinaCapital & CFA Community – 19h00, 23/6/2022]

2022-07-15T14:12:38+07:00
Hội thảo trực tuyến: “Nghề Phân tích Tài chính: Xu hướng và Triển vọng tại Việt Nam” [Smart Train, UEL, VinaCapital & CFA Community – 19h00, 23/6/2022] 2022-07-15T14:12:38+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Thu nhập cố định (Fixed Income)” [18h30 Thứ Tư, 16/02/2022]

2022-02-16T16:20:13+07:00
Học thử CFA trực tuyến “Thu nhập cố định (Fixed Income)” [18h30 Thứ Tư, 16/02/2022] 2022-02-16T16:20:13+07:00