Chương trình học

/Chương trình học
Uu dai 8-3-2021_website
z2359036894352_7d19aed048296f09efc97365b7b6eeb8
Hoc thu truc tuyen CIA_website
32dd8c20daea29b470fb
z2360831717948_23611169b200ff0a2e55dd69e788e7ee
27c816913244c11a9855 (1)
Uu dai ACCA_website
358ed39bd34e2010795f (1)
z2358608149010_30eb0ca068190aab1ec4200cc9b2d5ec
Banner DV thue phong-02

Khai giảng khóa học “AIA – Kiểm toán nội bộ ứng dụng theo chuẩn quốc tế”

2020-10-22T17:17:15+07:00

Học viên có thể nắm bắt nhanh nền tảng kiến thức và tính ứng dụng của KTNB thông qua  các tình huống thực tế sinh động ngay tại lớp học

Khai giảng khóa học “AIA – Kiểm toán nội bộ ứng dụng theo chuẩn quốc tế” 2020-10-22T17:17:15+07:00

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

2021-03-04T09:20:29+07:00

Hiện nay có đến 166 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu hoặc cấp phép áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS), tại Việt Nam

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 2021-03-04T09:20:29+07:00