Chương trình học

/Chương trình học
banner home
Hybrid ACCA_website
banner home
home banner
cma banner home
home banner
home banner
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3697522512349_758ef2cdb2b81c53828ce81dbff6df1d
37ab7c64cda00dfe54b1

Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA khai giảng chuyên đề “Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán hiệu quả – Effective Audit Report Writing Skills” [24/09/2022]

2022-09-20T16:08:50+07:00

Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA khai giảng chuyên đề “Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán hiệu quả – Effective Audit Report Writing Skills” [24/09/2022] 2022-09-20T16:08:50+07:00

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

2022-09-06T16:42:00+07:00

Hiện nay có đến 166 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu hoặc cấp phép áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS), tại Việt Nam

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 2022-09-06T16:42:00+07:00