Chương trình học

/Chương trình học

Khai giảng khóa học “AIA – Kiểm toán nội bộ ứng dụng theo chuẩn quốc tế”

2020-07-01T17:03:53+07:00

Học viên có thể nắm bắt nhanh nền tảng kiến thức và tính ứng dụng của KTNB thông qua  các tình huống thực tế sinh động ngay tại lớp học

Khai giảng khóa học “AIA – Kiểm toán nội bộ ứng dụng theo chuẩn quốc tế” 2020-07-01T17:03:53+07:00

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

2020-06-11T13:48:17+07:00

Hiện nay có đến 166 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu hoặc cấp phép áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS), tại Việt Nam

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 2020-06-11T13:48:17+07:00