Lịch Khai Giang Trang Chủ

/Lịch Khai Giang Trang Chủ

Khai giảng khóa học “AIA – Kiểm toán nội bộ ứng dụng theo chuẩn quốc tế”

2020-06-05T08:49:00+07:00

Học viên có thể nắm bắt nhanh nền tảng kiến thức và tính ứng dụng của KTNB thông qua  các tình huống thực tế sinh động ngay tại lớp học

Khai giảng khóa học “AIA – Kiểm toán nội bộ ứng dụng theo chuẩn quốc tế” 2020-06-05T08:49:00+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam”

2020-06-05T08:51:43+07:00

Chuẩn mực […]

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” 2020-06-05T08:51:43+07:00