Tin mới nổi bật

/Tin mới nổi bật
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Tổng khai giảng khóa học CMA Part 1 tại HCM: 10/6/2023 & CMA Part 2 tại HN: 24/6/2023

2023-06-02T18:01:19+07:00
Tổng khai giảng khóa học CMA Part 1 tại HCM: 10/6/2023 & CMA Part 2 tại HN: 24/6/2023 2023-06-02T18:01:19+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với văn bằng ACCA – Khai giảng các lớp từ Tháng 6/2023

2023-06-02T18:07:45+07:00
Thăng tiến nghề nghiệp với văn bằng ACCA – Khai giảng các lớp từ Tháng 6/2023 2023-06-02T18:07:45+07:00

“Upskill” với các khóa ngắn hạn Kế toán – Kiểm toán – Tài chính [KG từ tháng 6/2023]

2023-06-01T10:24:22+07:00
“Upskill” với các khóa ngắn hạn Kế toán – Kiểm toán – Tài chính [KG từ tháng 6/2023] 2023-06-01T10:24:22+07:00

Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 24/6/2023]

2023-06-02T14:21:12+07:00
Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 24/6/2023] 2023-06-02T14:21:12+07:00

Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 10/6/2023]

2023-06-01T10:06:44+07:00
Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 10/6/2023] 2023-06-01T10:06:44+07:00