Tin mới nổi bật

/Tin mới nổi bật
fc7cdc89374df113a85c
home genz
cma th1
d98c43efb522737c2a33
home
home
home
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
home
37ab7c64cda00dfe54b1

Hội thảo hướng nghiệp: “Gen Z: Tự tin và Bứt phá trong ngành Kế – Kiểm” [Smart Train, OU, ACCA & Mazars – 6/12]

2022-12-02T14:00:31+07:00
Hội thảo hướng nghiệp: “Gen Z: Tự tin và Bứt phá trong ngành Kế – Kiểm” [Smart Train, OU, ACCA & Mazars – 6/12] 2022-12-02T14:00:31+07:00

Quản trị tài chính hiệu quả với chứng chỉ CMA – Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ [Khai giảng từ: 07/01/2023]

2022-11-30T16:56:50+07:00
Quản trị tài chính hiệu quả với chứng chỉ CMA – Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ [Khai giảng từ: 07/01/2023] 2022-11-30T16:56:50+07:00

Hybrid Learning – hình thức học ACCA mới, tùy chọn trực tiếp hoặc trực tuyến

2022-12-02T14:01:38+07:00
Hybrid Learning – hình thức học ACCA mới, tùy chọn trực tiếp hoặc trực tuyến 2022-12-02T14:01:38+07:00

Nâng tầm nghề nghiệp kiểm toán nội bộ với chứng chỉ CIA (Certified Internal Auditor) [KG: 10/12/2022]

2022-11-23T10:15:01+07:00
Nâng tầm nghề nghiệp kiểm toán nội bộ với chứng chỉ CIA (Certified Internal Auditor) [KG: 10/12/2022] 2022-11-23T10:15:01+07:00

Kỹ thuật đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm [KG: 17/12/2022, Hybrid]

2022-11-29T09:17:43+07:00
Kỹ thuật đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm [KG: 17/12/2022, Hybrid] 2022-11-29T09:17:43+07:00

Sở hữu chứng chỉ CertIFR từ ACCA – học và thi bằng tiếng Anh/Việt [KG: 12/12/2022, Hybrid]

2022-11-21T18:31:11+07:00
Sở hữu chứng chỉ CertIFR từ ACCA – học và thi bằng tiếng Anh/Việt [KG: 12/12/2022, Hybrid] 2022-11-21T18:31:11+07:00