Lịch Khai Giang Trang Chủ

/Lịch Khai Giang Trang Chủ

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần”

2019-10-15T11:37:14+07:00

Trong tiến trình hội nhập sâu […]

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần” 2019-10-15T11:37:14+07:00

Học thử – Hội thảo CIA với chủ đề “Managing the Internal Audit Function”

2019-10-10T17:12:12+07:00

Học thử – Hội thảo CIA với chủ đề “Managing the Internal Audit Function” 2019-10-10T17:12:12+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật các quy định và hướng dẫn hợp nhất Báo cáo Tài chính”

2019-10-11T10:13:12+07:00

TỔNG QUAN […]

Khai giảng khóa học “Cập nhật các quy định và hướng dẫn hợp nhất Báo cáo Tài chính” 2019-10-11T10:13:12+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam”

2019-10-12T09:57:30+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” 2019-10-12T09:57:30+07:00

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Hệ thống Công nghệ Thông tin – IT Audit”

2019-10-14T16:01:23+07:00

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Hệ thống Công nghệ Thông tin – IT Audit” 2019-10-14T16:01:23+07:00