Lịch Khai Giang Trang Chủ

/Lịch Khai Giang Trang Chủ

Buổi đối thoại cùng chuyên gia về Kiểm toán nội bộ đến từ PwC Việt Nam và Smart Train

2019-06-06T09:18:24+07:00

Kính gửi Quý lãnh đạo Doanh […]

Buổi đối thoại cùng chuyên gia về Kiểm toán nội bộ đến từ PwC Việt Nam và Smart Train 2019-06-06T09:18:24+07:00

Buổi đối thoại cùng chuyên gia về Kiểm toán nội bộ đến từ PwC Việt Nam và Smart Train

2019-06-06T09:17:26+07:00

Kính gửi […]

Buổi đối thoại cùng chuyên gia về Kiểm toán nội bộ đến từ PwC Việt Nam và Smart Train 2019-06-06T09:17:26+07:00

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm”

2019-06-18T14:02:47+07:00

Ngày 22/01/2019 vừa qua, […]

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm” 2019-06-18T14:02:47+07:00