Lịch Khai Giang Trang Chủ

/Lịch Khai Giang Trang Chủ

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam”

2019-07-25T15:48:15+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” 2019-07-25T15:48:15+07:00

Tọa đàm giao lưu “Giải đáp các khó khăn & thách thức khi áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS”

2019-08-13T15:41:05+07:00

Tọa đàm giao lưu “Giải đáp các khó khăn & thách thức khi áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS” 2019-08-13T15:41:05+07:00