Thu vien video

/Thu vien video

Hội thảo cập nhật các quy định mới & xu hướng phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt Nam

2018-12-13T10:14:15+07:00
Hội thảo cập nhật các quy định mới & xu hướng phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt Nam 2018-12-13T10:14:15+07:00

[HTV9] Xu hướng phát triển nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam & trên thế giới

2018-12-13T10:14:44+07:00
[HTV9] Xu hướng phát triển nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam & trên thế giới 2018-12-13T10:14:44+07:00

Cảm nhận từ các bạn sinh viên nhận học bổng “Ươm mầm tài năng SV Kế toán – Tài chính”

2018-12-13T10:15:03+07:00
Cảm nhận từ các bạn sinh viên nhận học bổng “Ươm mầm tài năng SV Kế toán – Tài chính” 2018-12-13T10:15:03+07:00

Hội thảo ‘Vai trò Kế toán quản trị’ và giới thiệu học bổng CMA cho Kế toán – Tài chính

2018-12-13T10:15:48+07:00
Hội thảo ‘Vai trò Kế toán quản trị’ và giới thiệu học bổng CMA cho Kế toán – Tài chính 2018-12-13T10:15:48+07:00