báo cáo tài chính

/Tag: báo cáo tài chính
z3082996588718_b67c051c1dabffdf9055188f02017772
vvvvv
z3106178917066_aadc929099d92d3709b5444a10aa02ae
z3134615643122_cad58dee03a6632c3c35f94d63401a75
z3105144540762_6e88bb591a3ac522eee0b24ce1bc7767
z3121980103551_b5dc23437268455dc40b15c91a49afdd
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3096127012823_113c52e4f7e74a272fd180b0229df585
z3046301087236_d16b784bc7e96040e93a31a0ae65f82b
Banner DV thue phong-02

Học thử chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) với chủ đề “Financial Reporting Analysis” [sáng Thứ Bảy 13/11/2021]

2021-11-15T11:40:10+07:00

Học thử chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) với chủ đề “Financial Reporting Analysis” [sáng Thứ Bảy 13/11/2021] 2021-11-15T11:40:10+07:00

Sinh hoạt chuyên đề “Financial Statement Analysis – Kỹ thuật Phân tích Báo cáo Tài chính” [Smart Train & UFM, sáng 6/11/2021]

2021-11-05T15:43:34+07:00

Sinh hoạt chuyên đề “Financial Statement Analysis – Kỹ thuật Phân tích Báo cáo Tài chính” [Smart Train & UFM, sáng 6/11/2021] 2021-11-05T15:43:34+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” [Ngày 10/12/2021]

2021-12-21T16:21:51+07:00

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp tại Việt Nam yêu cầu bắt buộc phải nộp Báo cáo tài chính (BCTC) theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” [Ngày 10/12/2021] 2021-12-21T16:21:51+07:00

Bộ Tài chính phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS tại Việt Nam

2020-03-24T14:30:09+07:00

Thừa uỷ quyền của […]

Bộ Tài chính phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS tại Việt Nam 2020-03-24T14:30:09+07:00

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) và lộ trình triển khai IFRS sắp tới ra sao?

2020-03-20T13:27:24+07:00
Các doanh […]

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) và lộ trình triển khai IFRS sắp tới ra sao? 2020-03-20T13:27:24+07:00

Dự thảo: Tập đoàn Nhà nước, doanh nghiệp niêm yết bắt buộc lập báo cáo tài chính theo IFRS

2020-03-20T13:27:52+07:00

Bộ Tài chính vừa gửi xin […]

Dự thảo: Tập đoàn Nhà nước, doanh nghiệp niêm yết bắt buộc lập báo cáo tài chính theo IFRS 2020-03-20T13:27:52+07:00

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

2021-09-20T09:00:33+07:00

Hiện nay có đến 166 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu hoặc cấp phép áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS), tại Việt Nam

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 2021-09-20T09:00:33+07:00