báo cáo tài chính

/Tag: báo cáo tài chính

Bộ Tài chính phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS tại Việt Nam

2020-03-24T14:30:09+07:00

Thừa uỷ quyền của […]

Bộ Tài chính phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS tại Việt Nam 2020-03-24T14:30:09+07:00

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) và lộ trình triển khai IFRS sắp tới ra sao?

2020-03-20T13:27:24+07:00
Các doanh […]

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) và lộ trình triển khai IFRS sắp tới ra sao? 2020-03-20T13:27:24+07:00

Dự thảo: Tập đoàn Nhà nước, doanh nghiệp niêm yết bắt buộc lập báo cáo tài chính theo IFRS

2020-03-20T13:27:52+07:00

Bộ Tài chính vừa gửi xin […]

Dự thảo: Tập đoàn Nhà nước, doanh nghiệp niêm yết bắt buộc lập báo cáo tài chính theo IFRS 2020-03-20T13:27:52+07:00

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

2020-06-11T13:48:17+07:00

Hiện nay có đến 166 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu hoặc cấp phép áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS), tại Việt Nam

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 2020-06-11T13:48:17+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS”

2020-06-04T15:30:51+07:00

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp tại Việt Nam yêu cầu bắt buộc phải nộp Báo cáo tài chính (BCTC) theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” 2020-06-04T15:30:51+07:00