Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table & Trình Bày Báo Cáo Trên Excel

//Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table & Trình Bày Báo Cáo Trên Excel
Hội thảo trực tuyến From ACCA to BIG4
Hội thảo trực tuyến
học ACCA trọn khóa
z5206868382257_2c2227b9d126bc182b17eab1274e269a
Banner uu dai CMA T1 chinh
z5205968586338_441863d88c193fc7f0ad9d5631072b6f
thuê phòng học
Slide background

Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table & Trình Bày Báo Cáo Trên Excel

Nội dung chính của khóa học:

  1. Nhận diện những cản trở trong việc lập báo cáo nhanh
  2. Giới thiệu về Pivot Table: công cụ lập báo cáo nhanh và là công cụ mạnh nhất của Excel
  3. Phân tích dữ liệu với nhiều chiều báo cáo
  4. Giới thiệu về phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn
  5. Tạo và tùy biến báo cáo bằng những phương thức trích lọc, sắp xếp và phân nhóm
  6. Phân tích so sánh và biến động
  7. Lập biểu đồ động cùng với Pivot Table
  8. Nắm được quy trình phát triển thành Dashboard trong Business Intelligence

Học phí: 3.000.000VNĐ

Thời Lượng: 1.5 ngày

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Mr Châu Thành Tài – E: tai.chau@smarttrain.edu.vn – M: 0908 173 158

2018-11-01T13:51:32+07:00