học bổng acca

/Tag: học bổng acca
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Học bổng trọn khóa ACCA đến 100% học phí từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA năm 2023

2023-03-02T18:55:15+07:00
Học bổng trọn khóa ACCA đến 100% học phí từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA năm 2023 2023-03-02T18:55:15+07:00

Học bổng ACCA “Ươm Mầm Tài Năng 2022” từ Smart Train và Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh [Hạn đăng ký: 31/8/2022]

2022-09-03T11:54:21+07:00
Học bổng ACCA “Ươm Mầm Tài Năng 2022” từ Smart Train và Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh [Hạn đăng ký: 31/8/2022] 2022-09-03T11:54:21+07:00

Học bổng “ACCA Strategic Business Leader 2022” trọn khoá lên đến 100% từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA

2022-03-03T12:10:13+07:00
Học bổng “ACCA Strategic Business Leader 2022” trọn khoá lên đến 100% từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA 2022-03-03T12:10:13+07:00

Chương trình học bổng “ACCA Strategic Business Leader 2021” [Hạn đăng ký 2/3/2021]

2021-03-03T12:01:06+07:00
Chương trình học bổng “ACCA Strategic Business Leader 2021” [Hạn đăng ký 2/3/2021] 2021-03-03T12:01:06+07:00

Học bổng ACCA “Ươm Mầm Tài Năng 2020” – Cơ hội miễn 100% ACCA và suất thực tập chính thức tại các MNCs và Big4 [Hạn đăng ký 12/07/2020]

2020-07-03T08:29:19+07:00
Học bổng ACCA “Ươm Mầm Tài Năng 2020” – Cơ hội miễn 100% ACCA và suất thực tập chính thức tại các MNCs và Big4 [Hạn đăng ký 12/07/2020] 2020-07-03T08:29:19+07:00