học thử CFA

/Tag: học thử CFA
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Trải nghiệm khóa học “Hợp đồng phái sinh – Derivative contracts” với CFA Charterholder [18h30-20h30 Thứ Ba, 5/7/2022]

2022-07-06T15:11:09+07:00
Trải nghiệm khóa học “Hợp đồng phái sinh – Derivative contracts” với CFA Charterholder [18h30-20h30 Thứ Ba, 5/7/2022] 2022-07-06T15:11:09+07:00

Hội thảo trực tuyến: “Nghề Phân tích Tài chính: Xu hướng và Triển vọng tại Việt Nam” [Smart Train, UEL, VinaCapital & CFA Community – 19h00, 23/6/2022]

2022-07-15T14:12:38+07:00
Hội thảo trực tuyến: “Nghề Phân tích Tài chính: Xu hướng và Triển vọng tại Việt Nam” [Smart Train, UEL, VinaCapital & CFA Community – 19h00, 23/6/2022] 2022-07-15T14:12:38+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Thu nhập cố định (Fixed Income)” [18h30 Thứ Tư, 16/02/2022]

2022-02-16T16:20:13+07:00
Học thử CFA trực tuyến “Thu nhập cố định (Fixed Income)” [18h30 Thứ Tư, 16/02/2022] 2022-02-16T16:20:13+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money)” [tối 28/12/2021]

2021-12-30T11:46:51+07:00
Học thử CFA trực tuyến “Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money)” [tối 28/12/2021] 2021-12-30T11:46:51+07:00

Smart Train tổ chức thành công buổi học thử CFA: “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích Báo cáo Tài chính”

2021-07-28T11:27:49+07:00
Smart Train tổ chức thành công buổi học thử CFA: “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích Báo cáo Tài chính” 2021-07-28T11:27:49+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Industry Analysis In Investment – Phân Tích Ngành Trong Đầu Tư” [Ngày: 14/01/2021]

2021-01-15T16:39:10+07:00
Học thử CFA trực tuyến “Industry Analysis In Investment – Phân Tích Ngành Trong Đầu Tư” [Ngày: 14/01/2021] 2021-01-15T16:39:10+07:00