Tải về Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS

//Tải về Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
z4737110929617_5a297080af004358e33183c7fe30110e
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4736890550927_643f1b394f9b3bd7ccbf53e45b62f964
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4737027709992_156d451c9d3d82dfddd54819701260f8
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1

Tải về Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS

Link tải tài liệu tại ĐÂY

Ngày 16/03/2020 vừa qua, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án áp dụng 𝗖𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗺𝘂̛̣𝗰 𝗕𝗮́𝗼 𝗰𝗮́𝗼 𝘁𝗮̀𝗶 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗲̂́ (𝗜𝗙𝗥𝗦) tại Việt Nam. Vì vậy, nhu cầu nhân sự có kiến thức, kỹ năng về IFRS trở nên vô cùng cấp bách để đáp ứng kịp sự thay đổi của thị trường.

Bộ tài chính kết hợp lấy ý kiến các chuyên gia ban hành “Bản dịch bộ thuật ngữ IFRS” trước khi trình Chính phủ thông qua và đăng ký với Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IASB trong thời gian tới.

Sau thời gian chỉnh sửa, bổ sung, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và đại biểu tại Hội thảo, Bộ Tài chính vừa chính thức gửi lại Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS để xin ý kiến lần cuối (Bản dịch đính kèm).

2022-11-30T11:53:45+07:00