Cơ bản về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

//Cơ bản về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Cơ bản về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ:

  • đang cập nhật …

Nội dung chính của khóa học:

Đang cập nhật …

Ngày Khai Giảng: 07/08/2018

Thời Lượng: 06 ngày

Thông tin ưu đãi và học bổng xem tại đây

Thông Tin Liên Hệ:

  • Mr. Châu Thành Tài
  • Email: tai.chau@smarttrain.edu.vn
  • ĐT: (028) 3931 3333, Ext.27 – DĐ: 0908173158
2018-07-31T09:13:07+07:00