z2435732226015_a421e567f13f228a256cb40dad7ebf42
Chinh sach uu dai HP T4_website
banner-website_CFA copy
banner-website_CIA copy
Quản trị rủi ro về Thuế_Banner Website 1920×381
banner-website_ACCA copy
z2424919230115_9a08b6bd3c7f3562b16fc3e7924813c9
Chuyen doi BC tai chinh tu VAS sang IFRS_Banner Website 1920×381
Banner DV thue phong-02

Khai giảng khóa học “Cập nhật về Chuyển giá & Luật quản lý thuế mới”

//Khai giảng khóa học “Cập nhật về Chuyển giá & Luật quản lý thuế mới”
z2435732226015_a421e567f13f228a256cb40dad7ebf42
Chinh sach uu dai HP T4_website
banner-website_CFA copy
banner-website_CIA copy
Quản trị rủi ro về Thuế_Banner Website 1920×381
banner-website_ACCA copy
z2424919230115_9a08b6bd3c7f3562b16fc3e7924813c9
Chuyen doi BC tai chinh tu VAS sang IFRS_Banner Website 1920×381
Banner DV thue phong-02

Khai giảng khóa học “Cập nhật về Chuyển giá & Luật quản lý thuế mới”

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Nghị định 20/2017/NĐCP về Quản lý Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (GDLK) và Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định áp dụng từ 1/5/2017 sẽ có tác động đến nghĩa vụ tuân thủ giá GDLK và chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên 02 văn bản này có nhiều quy định chưa rõ ràng, khó hiểu có thể dẫn đến nhiều cách hiểu, giải thích và vận dụng khác nhau cho cùng một vấn đề. Điều đó tạo ra các rủi ro cũng như nhiều khó khăn và gánh nặng cho DN trong việc thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu để tuân thủ đúng quy định kê khai các tờ khai thông tin quan hệ liên kết, GDLK (Mẫu 01, 02, 03, 04) và lập hồ sơ xác định giá GDLK 03 cấp (hồ sơ quốc gia, hồ sơ toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia) trước thời điểm quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hàng năm. Hơn nữa, cơ quan thuế đã và đang tăng cường hoạt động thanh tra chuyên về giá GDLK và trong nhiều trường hợp đã ấn định giá, truy thu thuế và phạt vi phạm.

Khóa học nhằm giúp các DN hiểu rõ quy định và nghĩa vụ tuân thủ theo Nghị định 20 và Thông tư 41 cũng như cách thức kê khai các Mẫu 01, 02, 03, 04 và hồ sơ xác định giá GDLK ba cấp. Đồng thời, cập nhật xu hướng, thực tiễn về thanh tra và những kinh nghiệm nhằm quản lý rủi ro về giá GDLK.

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

 • Hiểu được các quy định chính và yêu cầu tuân thủ mới theo định 20 và Thông tư 41
 • Hiểu được cách thức kê khai các Mẫu thông tin GDLK và các yêu cầu về hồ sơ xác định giá GDLK 03 cấp.
 • Có khả năng phân tích và xem xét lựa chọn phương án kê khai các Mẫu một cách phù hợp nhất dựa vào đặc thù thực tiễn kinh Doanh của từng Doanh nghiệp.
 • Cập nhật các xu hướng thanh tra giá GDLK và kinh nghiệm để quản lý các rủi ro có liên quan đến giá GDLK.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Ban giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng;
 • Nhân viên phụ trách về thuế, kế toán và tài chính tại các doanh nghiệp đa quốc gia, doanh nghiệp Việt Nam có GDLK;
 • Nhân viên tư vấn thuế và xác định giá GDLK.
 • Các cán bộ quản lý, nhân viên đang công tác trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và pháp luật có liên quan.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Uyên – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn – T: 0984 916 173

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Cập nhật các quy định thay đổi chính và nghĩa vụ tuân thủ theo Nghị định 20 và Thông tư 41 về nguyên tắc, bên lên kết, so sánh tương đồng, kê khai thông tin và hồ sơ xác định giá GDLK, các trường hợp miễn trừ, xử lý chi phí lãi vay và dịch vụ.
 • Hướng dẫn cách kê khai các Mẫu 01, 02, 03 và 04 và lập Hồ sơ xác định giá GDLK 03 cấp;
 • Hướng dẫn điều chỉnh giá GDLK cuối năm làm cơ sở kê khai và nộp Mẫu 01 mới và tính thuế TNDN dựa vào các trường hợp sau:
  » DN đã lập hồ sơ xác định giá GDLK cho các năm trước; DN chưa lập hồ sơ xác định giá GDLK cho các năm trước;
  » DN phát sinh lỗ hoặc có tỷ suất lợi nhuận nằm dưới giá trị giao dịch độc lập chuẩn;
  » DN có tỷ suất lợi nhuận nằm trên giá trị giao dịch độc lập chuẩn;
  » DN có nhiều phân khúc hoạt động kinh doanh khác nhau; Các trường hợp đặc thù khác của DN.
 • Xu hướng và thực tiễn thanh tra giá GDLK;
 • Những lỗi phố biến của người nộp thuế và các trường hợp bị cơ quan thuế ấn định giá GDLK;
 • Kinh nghiệm quản lý rủi ro liên quan đến giá GDLK tại Việt Nam
 • Q&A.

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Ông Lê Khánh Lâm, DBA (US), CPA (VN & Au), VTCA

Ông hiện đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Bộ phận Thuế và Tư vấn của RSM Việt Nam.

Ông có hơn 26 năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn nước ngoài trong nhiều lĩnh vực về các vấn đề thuế trong nước và các quy định tuân thủ liên quan đến đầu tư nội địa.

Ông có hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc cho một trong các công ty Big4 về cơ cấu đầu tư, xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường, các quy định về đầu tư nước ngoài, các quy định tuân thủ và lập kế hoạch thuế.

Ông có bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Hoa Kỳ, bằng Kiểm Toán viên hành nghề CPA Việt Nam và CPA Úc. Ngoài ra ông hiện là ủy viên BCH Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA).

Với kinh nghiệm giảng dạy của ông về thuế trong chương trình đào tạo các chứng chỉ quốc tế và các khoá đào tạo khác đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp.

  Tags:
2020-06-11T13:58:55+07:00