Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table Trong Excel

//Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table Trong Excel

Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table Trong Excel

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ:

 • Nhận diện được những cản trở trong việc lập báo cáo nhanh
 • Nắm vững các tính năng cao cấp của Pivot Table như: phân tích dữ liệu với nhiều chiều báo cáo, phân tích so sánh và biến động, …
 • Vận dụng Pivot Table vào việc phân tích dữ liệu tài chính, kế toán, qua đó giúp cung cấp các thông tin quan trọng cho cấp quản lý và lãnh đạo

Nội dung chính của khóa học:

 1. Nhận diện những cản trở trong việc lập báo cáo nhanh
 2. Giới thiệu về Pivot Table: công cụ lập báo cáo nhanh và là công cụ mạnh nhất của Excel
 3. Phân tích dữ liệu với nhiều chiều báo cáo
 4. Giới thiệu về phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn
 5. Tạo và tùy biến báo cáo bằng những phương thức trích lọc, sắp xếp và phân nhóm
 6. Phân tích so sánh và biến động
 7. Lập biểu đồ động cùng với Pivot Table
 8. Nắm được quy trình phát triển thành Dashboard trong Business Intelligence

Ngày Khai Giảng:

 • TP.HCM: 18/08/2018
 • Hà Nội: 22/09/2018

Giờ Học: 08:30 – 17:00

Thời Lượng: 1.5 ngày

Thông Tin Liên Hệ:

 • TP.HCM: Mr Tài – DĐ: 0908173158 – E: tai.chau@smarttrain.edu.vn
 • Hà Nội: Ms Hương – DĐ: 0962 512 751 – E: huong.dinh@smarttrain.edu.vn
 • Thủ Đức: Ms Đào – DĐ: 0903 788 885 – E: dao.tran@smarttrain.edu.vn
2018-07-31T10:11:53+00:00
.