CFA

/Tag: CFA
z3082996588718_b67c051c1dabffdf9055188f02017772
vvvvv
z3106178917066_aadc929099d92d3709b5444a10aa02ae
z3134615643122_cad58dee03a6632c3c35f94d63401a75
z3105144540762_6e88bb591a3ac522eee0b24ce1bc7767
z3121980103551_b5dc23437268455dc40b15c91a49afdd
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3096127012823_113c52e4f7e74a272fd180b0229df585
z3046301087236_d16b784bc7e96040e93a31a0ae65f82b
Banner DV thue phong-02

Mừng xuân hái lộc: bao lì xì đến 2 triệu khi học ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP, IFRS [Hạn ĐK: 29/1/2022]

2022-01-24T11:05:31+07:00

Mừng xuân hái lộc: bao lì xì đến 2 triệu khi học ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP, IFRS [Hạn ĐK: 29/1/2022] 2022-01-24T11:05:31+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money)” [tối 28/12/2021]

2021-12-30T11:46:51+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money)” [tối 28/12/2021] 2021-12-30T11:46:51+07:00

Sinh hoạt chuyên đề “Financial Statement Analysis – Kỹ thuật Phân tích Báo cáo Tài chính” [Smart Train & UFM, sáng 6/11/2021]

2021-11-05T15:43:34+07:00

Sinh hoạt chuyên đề “Financial Statement Analysis – Kỹ thuật Phân tích Báo cáo Tài chính” [Smart Train & UFM, sáng 6/11/2021] 2021-11-05T15:43:34+07:00

Chứng chỉ CFA – đường đến thành công trong nghề tài chính [KG: 14/03/2022]

2022-01-25T11:01:08+07:00

Chứng chỉ CFA – đường đến thành công trong nghề tài chính [KG: 14/03/2022] 2022-01-25T11:01:08+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích BCTC” [tối Thứ Tư 21/07/2021]

2021-07-23T17:23:06+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích BCTC” [tối Thứ Tư 21/07/2021] 2021-07-23T17:23:06+07:00

Hơn 400 khách dự tọa đàm trực tuyến về nghề nghiệp Phân tích Đầu tư Tài chính do Smart Train, Viện CFA Hoa Kỳ, UBCK Nhà Nước và Cộng đồng CFA đồng tổ chức

2021-07-05T16:53:34+07:00

Sáng ngày 22/06/2021, Smart […]

Hơn 400 khách dự tọa đàm trực tuyến về nghề nghiệp Phân tích Đầu tư Tài chính do Smart Train, Viện CFA Hoa Kỳ, UBCK Nhà Nước và Cộng đồng CFA đồng tổ chức 2021-07-05T16:53:34+07:00

Webinar “Nâng cao năng lực cho cộng đồng Phân tích Đầu tư Tài chính – Xu hướng & triển vọng tại VN và các nước” [Sáng 22/06/2021]

2021-06-24T11:41:21+07:00

Webinar “Nâng cao năng lực cho cộng đồng Phân tích Đầu tư Tài chính – Xu hướng & triển vọng tại VN và các nước” [Sáng 22/06/2021] 2021-06-24T11:41:21+07:00

Thông Báo Mở Rộng Thời Gian Thi Chứng Chỉ CFA (The Chartered Financial Analyst) 3 Levels

2021-12-06T11:55:18+07:00
Thông Báo Mở Rộng Thời Gian Thi Chứng Chỉ CFA (The Chartered Financial Analyst) 3 Levels 2021-12-06T11:55:18+07:00