CFA

/Tag: CFA
banner home
Hybrid ACCA_website
banner home
home banner
cma banner home
home banner
home banner
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3697522512349_758ef2cdb2b81c53828ce81dbff6df1d
37ab7c64cda00dfe54b1

Cập nhật CFA – Những điều mới về chương trình giảng dạy đối với kỳ thi chứng chỉ CFA

2022-09-08T14:29:57+07:00

Hằng năm, viện CFA Hoa Kỳ […]

Cập nhật CFA – Những điều mới về chương trình giảng dạy đối với kỳ thi chứng chỉ CFA 2022-09-08T14:29:57+07:00

Hội thảo “Xu hướng phát triển và vai trò của Kế toán Quản trị trong thế giới VUCA” – UEH, Smart Train và IMA [9h30 – 11h30, 29/9/2022]

2022-09-21T18:11:00+07:00

Hội thảo “Xu hướng phát triển và vai trò của Kế toán Quản trị trong thế giới VUCA” – UEH, Smart Train và IMA [9h30 – 11h30, 29/9/2022] 2022-09-21T18:11:00+07:00

“Future-ready Professionals” – nhiều quà tặng hấp dẫn khi học ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP, IFRS [Hạn đăng ký: 30/9/2022]

2022-09-15T11:04:55+07:00

“Future-ready Professionals” – nhiều quà tặng hấp dẫn khi học ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP, IFRS [Hạn đăng ký: 30/9/2022] 2022-09-15T11:04:55+07:00

Chinh phục CFA – “Tiêu chuẩn vàng” trong nghề Phân tích Tài chính [KG: 3/10/2022]

2022-09-26T15:46:41+07:00

Chinh phục CFA – “Tiêu chuẩn vàng” trong nghề Phân tích Tài chính [KG: 3/10/2022] 2022-09-26T15:46:41+07:00

Trải nghiệm khóa học “Hợp đồng phái sinh – Derivative contracts” với CFA Charterholder [18h30-20h30 Thứ Ba, 5/7/2022]

2022-07-06T15:11:09+07:00

Trải nghiệm khóa học “Hợp đồng phái sinh – Derivative contracts” với CFA Charterholder [18h30-20h30 Thứ Ba, 5/7/2022] 2022-07-06T15:11:09+07:00

Hội thảo trực tuyến: “Nghề Phân tích Tài chính: Xu hướng và Triển vọng tại Việt Nam” [Smart Train, UEL, VinaCapital & CFA Community – 19h00, 23/6/2022]

2022-07-15T14:12:38+07:00

Hội thảo trực tuyến: “Nghề Phân tích Tài chính: Xu hướng và Triển vọng tại Việt Nam” [Smart Train, UEL, VinaCapital & CFA Community – 19h00, 23/6/2022] 2022-07-15T14:12:38+07:00

Hội thảo “Nghề Phân tích Tài chính: Xu hướng và Triển vọng tại Việt Nam”[Smart Train, BA, CFA Community, Dragon Capital 14/5/2022]

2022-04-28T11:31:23+07:00

Hội thảo “Nghề Phân tích Tài chính: Xu hướng và Triển vọng tại Việt Nam”[Smart Train, BA, CFA Community, Dragon Capital 14/5/2022] 2022-04-28T11:31:23+07:00