Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

//Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Nội dung khóa học sẽ được cập nhật sau, mọi thông tin xin vui lòng liên hệ

Mr. Châu Thành Tài
Email: tai.chau@smarttrain.edu.vn
ĐT: (028) 3931 3333, Ext.27 – DĐ: 0908173158

2018-11-01T11:45:56+07:00