Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

//Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ:

đang cập nhật

Nội dung chính của khóa học:

đang cập nhật

Ngày Khai Giảng: 19/07/2018
Thời Lượng: 2 ngày
Thông tin ưu đãi và học bổng xem tại đây
Thông Tin Liên Hệ:
Mr. Châu Thành Tài
Email: tai.chau@smarttrain.edu.vn
ĐT: (028) 3931 3333, Ext.27 – DĐ: 0908173158

2018-07-31T09:14:45+00:00