học kiểm toán nội bộ

/Tag: học kiểm toán nội bộ
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Khai giảng AIA “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM) [10/6/2023, học trực tuyến]

2023-06-02T17:52:43+07:00
Khai giảng AIA “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM) [10/6/2023, học trực tuyến] 2023-06-02T17:52:43+07:00

Giao lưu hỏi đáp trực tuyến “Tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp” [sáng Thứ Ba, 11/01/2022]

2022-01-11T16:55:38+07:00
Giao lưu hỏi đáp trực tuyến “Tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp” [sáng Thứ Ba, 11/01/2022] 2022-01-11T16:55:38+07:00

Smart Train và IIA ký kết hợp tác ra mắt chứng chỉ Kiểm toán Nội bộ Nền tảng IAP học và thi bằng Tiếng Việt

2021-10-19T16:36:07+07:00
Smart Train và IIA ký kết hợp tác ra mắt chứng chỉ Kiểm toán Nội bộ Nền tảng IAP học và thi bằng Tiếng Việt 2021-10-19T16:36:07+07:00

6 Khuyến Nghị Hoạt Động Cho Các Ủy Ban Kiểm Toán Trong “Trạng Thái Bình Thường Mới”

2021-11-22T14:14:55+07:00
6 Khuyến Nghị Hoạt Động Cho Các Ủy Ban Kiểm Toán Trong “Trạng Thái Bình Thường Mới” 2021-11-22T14:14:55+07:00

Tọa đàm “Cập nhật chuẩn mực và chia sẻ kinh nghiệm triển khai kiểm toán nội bộ hiệu quả” [Smart Train, PwC & TeamMate – 17/03/2021]

2021-03-19T12:13:38+07:00
Tọa đàm “Cập nhật chuẩn mực và chia sẻ kinh nghiệm triển khai kiểm toán nội bộ hiệu quả” [Smart Train, PwC & TeamMate – 17/03/2021] 2021-03-19T12:13:38+07:00

Smart Train phối hợp với HOSE và IIA tổ chức thành công hội thảo “Triển khai chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp niêm yết”

2020-12-02T09:31:04+07:00
Smart Train phối hợp với HOSE và IIA tổ chức thành công hội thảo “Triển khai chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp niêm yết” 2020-12-02T09:31:04+07:00

Khai giảng khóa học “AIA – Kiểm toán nội bộ ứng dụng” [Thứ Bảy 22/5/2021]

2021-08-16T09:08:49+07:00
Khai giảng khóa học “AIA – Kiểm toán nội bộ ứng dụng” [Thứ Bảy 22/5/2021] 2021-08-16T09:08:49+07:00