CFA

/CFA
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

Thi CFA 2023-2024 – Cập nhật thời hạn đăng ký thi và những thông báo mới nhất từ Viện CFA Hoa Kỳ

2023-12-01T17:22:10+07:00
Thi CFA 2023-2024 – Cập nhật thời hạn đăng ký thi và những thông báo mới nhất từ Viện CFA Hoa Kỳ 2023-12-01T17:22:10+07:00

Khóa học đầu tư tài chính CFA là gì? Vai trò của nhà phân tích đầu tư tài chính

2022-11-24T17:05:45+07:00
Khóa học đầu tư tài chính CFA là gì? Vai trò của nhà phân tích đầu tư tài chính 2022-11-24T17:05:45+07:00

Chứng chỉ CFA là gì? Format kỳ thi CFA Phân tích đầu tư tài chính? Có nên tự luyện CFA

2023-03-03T09:38:14+07:00
Chứng chỉ CFA là gì? Format kỳ thi CFA Phân tích đầu tư tài chính? Có nên tự luyện CFA 2023-03-03T09:38:14+07:00