Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Nội bộ Ứng dụng theo chuẩn quốc tế” – 13/10/2018

2018-10-25T14:51:48+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Với […]

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Nội bộ Ứng dụng theo chuẩn quốc tế” – 13/10/2018 2018-10-25T14:51:48+07:00

Khóa Học “Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM)”

2018-11-01T13:40:17+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Quản […]

Khóa Học “Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM)” 2018-11-01T13:40:17+07:00