Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM
z2435732226015_a421e567f13f228a256cb40dad7ebf42
Chinh sach uu dai HP T4_website
banner-website_CFA copy
banner-website_CIA copy
Quản trị rủi ro về Thuế_Banner Website 1920×381
banner-website_ACCA copy
z2424919230115_9a08b6bd3c7f3562b16fc3e7924813c9
Chuyen doi BC tai chinh tu VAS sang IFRS_Banner Website 1920×381
Banner DV thue phong-02

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm”

2020-06-04T15:22:33+07:00

Ngày 22/01/2019 vừa qua, […]

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm” 2020-06-04T15:22:33+07:00

Khóa học “Cập nhật các quy định và xử lý mới nhất về Thuế năm 2018 -2019

2019-07-15T14:06:04+07:00
I. MỤC […]

Khóa học “Cập nhật các quy định và xử lý mới nhất về Thuế năm 2018 -2019 2019-07-15T14:06:04+07:00

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần” [HCM&HN: 17/10]

2020-10-21T11:47:02+07:00

Thuế Nhà Thầu nước ngoài là loại thuế phức tạp, đan xen nhiều loại thuế hiện hành và lồng ghép nhiều khái niệm thuế quốc tế

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần” [HCM&HN: 17/10] 2020-10-21T11:47:02+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật các quy định và hướng dẫn hợp nhất Báo cáo Tài chính”

2019-11-12T10:47:59+07:00

TỔNG QUAN […]

Khai giảng khóa học “Cập nhật các quy định và hướng dẫn hợp nhất Báo cáo Tài chính” 2019-11-12T10:47:59+07:00

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Nội bộ Ứng dụng theo chuẩn quốc tế” – 13/10/2018

2018-10-25T14:51:48+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Với […]

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Nội bộ Ứng dụng theo chuẩn quốc tế” – 13/10/2018 2018-10-25T14:51:48+07:00