Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam? Những điều bạn cần biết

//Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam? Những điều bạn cần biết
z3629562976395_ea37f3c03d398e5d3b02ad7266746ad0
z3632310870215_d8ad2bb011a34b6f8c4ebccde2e3e6a6
z3617194425212_bb35cd7dffcc61a406b5f8938eb341c4
z3637510300401_a2db2d837730b5f32a2077eb185b2d4a
z3610432806538_e11fbba322974635ab395f2beef95e39
z3575643892133_208c0541b1e8188e8614f13d9e064b4f
z3627534312531_43f2c826a15c4c348181ce09956a376c
z3612076589758_891ee55afbc896729857fc89e4109353
z3580476519945_d33d356ea24ff3610b847a2b12eb8079 (1)
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3580435178743_78f826454d2a78210ebf2e8ef6a80c7b
37ab7c64cda00dfe54b1

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam? Những điều bạn cần biết

Bài viết sẽ sau đây sẽ cung cấp câu trả lời cho bạn về những thắc mắc đấy với Lộ trình chi tiết áp dụng IFRS tại Việt Nam do Bộ Tài chính công bố để giải đáp những thắc mắc như: Bao giờ các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ phải áp dụng IFRS? Và các doanh nghiệp nào tại Việt Nam sẽ phải áp dụng?

.

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

Thuộc “Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam” do Bộ Tài chính soạn thảo và trình Thủ tướng phê duyệt căn cứ theo Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Lộ trình áp dụng này gồm 3 giai đoạn:

 • Giai đoạn chuẩn bị: từ năm 2019 đến hết năm 2021
 • Giai đoạn áp dụng tự nguyện: từ năm 2022 đến hết năm 2025
 • Giai đoạn bắt buộc áp dụng: từ sau năm 2025

2019 – 2021

Giai đoạn chuẩn bị

Giai đoạn chuẩn bị Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết như:

 • Công bố bản dịch IFRS ra tiếng Việt (xem bản dịch TẠI ĐÂY);
 • Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng IFRS;
 • Xây dựng cơ chế tài chính liên quan;
 • Đào tạo nguồn nhân lực, quy trình triển khai cho các doanh nghiệp.

2022 – 2025 

Giai đoạn tự nguyện

Một số doanh nghiệp sau có nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện được Bộ Tài chính lựa chọn:

 • Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế;
 • Công ty niêm yết;
 • Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết;
 • Các công ty mẹ khác nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện áp dụng IFRS.

BCTC RIÊNG

 • Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện được Bộ Tài chính lựa chọn

Sau 2025 

Giai đoạn bắt buộc

Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp và tình hình thực tế để quy định thời điểm cụ thể bắt buộc áp dụng cho từng đối tượng cụ thể

Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng IFRS phải áp dụng tất cả các IFRS đã có hiệu lực theo quy định của IASB tại cùng một thời điểm. Khi IASB có sự sửa đổi, bổ sung các IFRS thì Việt Nam sẽ áp dụng chậm nhất sau 3 năm kể từ thời điểm các sửa đổi, bổ sung IFRS có hiệu lực.

Doanh nghiệp tự nguyện hoặc bắt buộc áp dụng IFRS lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng không phải lập báo cáo tài chính theo VAS, chỉ phải lập duy nhất một bộ báo cáo tài chính theo IFRS để công bố theo pháp luật Việt Nam.

Phương án áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng IFRS đều thuộc đối tượng áp dụng VAS.

Trước ngày 31/12/2024, Bộ Tài chính sẽ ban hành mới hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam theo hướng phù hợp với IFRS, yêu cầu quản lý, điều hành của Việt Nam và nhu cầu của doanh nghiệp.

Sau đó, Bộ Tài chính sẽ thường xuyên rà soát lại VAS, cập nhật những thay đổi của IFRS để đảm bảo VAS phù hợp ở mức độ cao nhất với thông lệ quốc tế.

Để giúp nhân sự Kế toán – Tài chính chuẩn bị sẵn sàng cho lộ trình Việt Nam áp dụng IFRS, cập nhật kiến thức cũng như sử dụng tối ưu nhất quỹ thời gian trong mùa dịch Covid-19, Smart Train (đối tác đào tạo IFRS được cấp quyền của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA) giới thiệu các khóa học về Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế, chi tiết xem tại đây

Tham Khảo Thông Tin Bộ Tài Chính Phê Duyệt Đề Án Áp Dụng Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS) Tại Việt Nam ngày 16/03/2020, Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam….Xem thêm tại đây

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt việc triển khai áp dụng IFRS, kính mời Anh/Chị tham gia hội thảo trực tuyến với chủ đề “Giải pháp áp dụng IFRS thành công – Các lưu ý quan trọng khi chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” do Smart Train phối hợp cùng Bộ Tài Chính và Mazars Việt Nam đồng tổ chức. Mời Anh/ Chị theo dõi nội dung hội thảo tại đây:

Nguồn: Sưu tầm

Đọc thêm: 

2022-02-14T11:40:33+07:00