chứng chỉ CFA

/Tag: chứng chỉ CFA
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Học thử CFA trực tuyến “Thu nhập cố định (Fixed Income)” [18h30 Thứ Tư, 16/02/2022]

2022-02-16T16:20:13+07:00
Học thử CFA trực tuyến “Thu nhập cố định (Fixed Income)” [18h30 Thứ Tư, 16/02/2022] 2022-02-16T16:20:13+07:00

Sinh hoạt chuyên đề “Financial Statement Analysis – Kỹ thuật Phân tích Báo cáo Tài chính” [Smart Train & UFM, sáng 6/11/2021]

2021-11-05T15:43:34+07:00
Sinh hoạt chuyên đề “Financial Statement Analysis – Kỹ thuật Phân tích Báo cáo Tài chính” [Smart Train & UFM, sáng 6/11/2021] 2021-11-05T15:43:34+07:00

Smart Train tổ chức thành công buổi học thử CFA: “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích Báo cáo Tài chính”

2021-07-28T11:27:49+07:00
Smart Train tổ chức thành công buổi học thử CFA: “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích Báo cáo Tài chính” 2021-07-28T11:27:49+07:00

Smart Train tổ chức thành công buổi học thử CFA với chuyên đề “Industry Analysis In Investment – Phân Tích Ngành Trong Đầu Tư”

2021-01-28T16:19:15+07:00
Smart Train tổ chức thành công buổi học thử CFA với chuyên đề “Industry Analysis In Investment – Phân Tích Ngành Trong Đầu Tư” 2021-01-28T16:19:15+07:00

Thông Báo Mở Rộng Thời Gian Thi Chứng Chỉ CFA (The Chartered Financial Analyst) 3 Levels

2021-12-06T11:55:18+07:00
Thông Báo Mở Rộng Thời Gian Thi Chứng Chỉ CFA (The Chartered Financial Analyst) 3 Levels 2021-12-06T11:55:18+07:00

Đầu tư bản thân làm mới sự nghiệp – Ưu đãi học ACCA, CMA, CIA, CFA, IFRS [Hạn áp dụng: 30/07/2020]

2020-08-06T15:53:33+07:00
Đầu tư bản thân làm mới sự nghiệp – Ưu đãi học ACCA, CMA, CIA, CFA, IFRS [Hạn áp dụng: 30/07/2020] 2020-08-06T15:53:33+07:00