chứng chỉ CFA

/Tag: chứng chỉ CFA
HB ACCA SBL 2024_website
học thử IFRS 16 miễn phí (5)
Chinh phuc CFA Level 3
Tang mien phi CMA_WEB
chiêu sinh các môn học ACCA
Phân tích đầu tư tài chính CFA_website copy 2
CTP
BCTC-BANNER
khóa học IFRS (2)
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Trải nghiệm khóa học “Hợp đồng phái sinh – Derivative contracts” với CFA Charterholder [18h30-20h30 Thứ Ba, 5/7/2022]

2022-07-06T15:11:09+07:00
Trải nghiệm khóa học “Hợp đồng phái sinh – Derivative contracts” với CFA Charterholder [18h30-20h30 Thứ Ba, 5/7/2022] 2022-07-06T15:11:09+07:00

CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ

2022-12-29T14:20:26+07:00
CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ 2022-12-29T14:20:26+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Thu nhập cố định (Fixed Income)” [18h30 Thứ Tư, 16/02/2022]

2022-02-16T16:20:13+07:00
Học thử CFA trực tuyến “Thu nhập cố định (Fixed Income)” [18h30 Thứ Tư, 16/02/2022] 2022-02-16T16:20:13+07:00

Sinh hoạt chuyên đề “Financial Statement Analysis – Kỹ thuật Phân tích Báo cáo Tài chính” [Smart Train & UFM, sáng 6/11/2021]

2021-11-05T15:43:34+07:00
Sinh hoạt chuyên đề “Financial Statement Analysis – Kỹ thuật Phân tích Báo cáo Tài chính” [Smart Train & UFM, sáng 6/11/2021] 2021-11-05T15:43:34+07:00

Smart Train tổ chức thành công buổi học thử CFA: “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích Báo cáo Tài chính”

2021-07-28T11:27:49+07:00
Smart Train tổ chức thành công buổi học thử CFA: “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích Báo cáo Tài chính” 2021-07-28T11:27:49+07:00